Om Hotel Møen

En rigtig perle i bybilledet – glasskiltet over døren er det originale fra 1919

Historie

Hotel Møen – en rejse i fortiden

I en menneskealder fremtryllede Gylla Birgitte Larsen, i folkemunde bare Gylla, med fast hånd og kærlighed, den dejligste mad på det gamle komfur, som blev opvarmet med brænde og som stadig pryder køkkenet, hvor elektriske maskiner aldrig fik plads.

Den ældste del af bygningssættet er fra 1763. Bygningerne har igennem tiderne været anvendt til forskellige formål, en overgang som fattighus.

Det ældste tegn på hotel eller rettere værtshus er fra 1781, hvor værtshusmand Peder Olsen erhvervede en del af ejendommen.
Efter en brand i 1845 blev ejendommen genopbygget i sin nuværende skikkelse og blev herefter anvendt til beboelse, købmandshandel og kræmmerbod.

I 1923 blev ejendommen overtaget af Christian Peter Larsen (Gyllas far) som sammen med sin hustru Fanny Elfrida Larsen drev hotellet indtil slutningen af 40erne, hvor han afgik ved døden. Hotellet blev herefter ført videre af hans enke sammen med datteren Gylla.

Fanny døde i 1979 og herefter drev Gylla hotellet videre alene indtil ganske få år før sin død i oktober 2013.

Gylla blev født i 1925 og blev altså 88 år gammel.

Nu vil vi i dybeste respekt af de stolte traditioner, som familien Larsen og i særdeleshed Gylla har skabt – skabe nyt liv i disse pragtfulde og unikke omgivelser.

Kilde: Sommermagasinet.


Renoveringer

Efter at Fonden Møns Bygningsfornyelse i 2013 overtog ejerskabet af Hotel Møen, er der – i samarbejde med forpagterparret Karina og Lars Foss, indehavere af virksomheden Hotel Møen ApS – gennemført omfattende renoveringer af de gamle hotelbygninger og gårdrummet. Renoveringerne er opdelt på to projekter vedr. hhv. bygninger og gård. 

Projekterne har følgende titler (de har samme ’fornavn’): 

Projekt "En rejse i fortiden - genskabelse af det unikke, historiske gårdmiljø på Hotel Møen i Stege". Læs mere her.

Projekt "En rejse i fortiden - genskabelse af det klassiske provinsbyhotel Hotel Møen, som moderne virksomhed i autentisk stil". Læs mere her.